info@zoltrix.com
 
 

ZD08

0.42inch OLED
0.42英寸OLED
Battery: 70mAh, Standby Time 15 days
电池:70MAH,待机时间15天
Android 4.3 iOS 7.0 or above, APP: Dayday Band
Android 4.3 iOS 7或以上,APP:DayDay-Band
Color: Black/White//Red/Blue/ Gray
颜色:黑色/白色/红色/蓝色/灰色
Functions: Heart rate monitor, Sport function (counter step, distance, calories)
功能:心率监测器,运动功能(计数器步长,距离,卡路里)
Anti lost reminder, sedentary reminder, alarm reminder, IP67 Waterproof
防遗失提醒,久坐提醒,报警提醒,IP67防水
Sleep monitoring (sleep time, sleep quality),Time display, Remote Carema
睡眠监测(睡眠时间,睡眠质量),时间显示,Remote Carema
Phone calls reminder, SMS, QQ, WeChat ,Whatapp , Facebook, Twitter message content delivery,Net Weight 18g, One box including 1 pcs smartwatch, 1 pcs User Manual 1 pcs USB Cable Support Heart Rate Monitor
电话提醒、短信、QQ、微信、WATApp、脸谱网、Twitter短信内容投递、净重18G、一盒包括1个智能SwittAcCH、1个用户手册1个USB电缆支持心率监视器
0,42 calowy OLED; Bateria: 70mAh, czas czuwania 15 dni; Android 4.3 iOS 7.0 lub nowszy, APP: Dayday Band; Kolor: czarny / biały // czerwony / niebieski / szary; Funkcje: Monitor pracy serca, funkcja Sport (licznik kroków, dystans, kalorie); Przypomnienie o zgubieniu, przypomnienie o osiadłym siedzeniu, przypomnienie o alarmie, IP67; Wodoodporny; Monitorowanie snu (czas snu, jakość snu), wyświetlanie czasu, zdalna opieka Przypomnienia o połączeniach telefonicznych, SMS, QQ, WeChat, Whatapp, Facebook, dostarczanie treści wiadomości na Twitterze, waga netto 18g, jedno pudełko z 1 szt. Smartwatch, 1 szt. Podręcznik użytkownika 1 szt. Kabel USB Wsparcie pulsometru